38.500,00 US$ - 39.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
69.600,00 US$ - 70.600,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
88.000,00 US$ - 89.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
85.000,00 US$ - 87.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
42.000,00 US$ - 48.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
14.500,00 US$ - 15.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.