19.800,00 US$ - 20.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
27.400,00 US$ - 27.600,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
40.400,00 US$ - 40.600,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
44.800,00 US$ - 45.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
34.800,00 US$ - 35.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
28.300,00 US$ - 28.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.