32.000,00 US$ - 36.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
41.253,00 US$ - 41.353,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
53.561,00 US$ - 53.661,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
44.600,00 US$ - 45.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
10.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.